1 mẫu bằng bao nhiêu m2? Ứng dụng thực tế của công thức chuyển đổi

3 Tháng Mười, 2023 0 THU THỦY

Quy đổi đơn vị từ mẫu sang các đơn vị mét vuông hay hecta tạo ra sự tiện lợi, chính xác và thống nhất trong việc đo lường, quản lý, và giao dịch diện tích đất, bất động sản. Vậy 1 mẫu bằng bao nhiêu m2? 1 mẫu bằng bao nhiêu ha? Kiến Thức Tổng Hợp sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này qua bài viết dưới đây.

Công là gì? Mẫu đất là gì? Mét vuông là gì?

Để biết được chính xác 1 mẫu bằng bao nhiêu m2, trước hết chúng ta cần nắm rõ những khái niệm về mẫu đất là gì? công là gì? mét vuông là gì? Cụ thể như sau:

Công là gì? 

Công đất là đơn vị dùng đo diện tích của đất, có thể là đất thuộc nông hoặc lâm nghiệp. Thông thường, người Miền Nam hay dùng công đất như tên gọi phổ biến khi đo đất. Còn khu vực Miền Bắc và Miền Trung, người ta sẽ dùng đơn vị sào để đo diện tích đất.

Mẫu đất là gì? 1 mẫu bằng bao nhiêu công? 

Mẫu đất là một đơn vị đo diện tích cũ được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam trong quá khứ. Thường thì người ta thường sử dụng đơn vị này khi nói về diện tích đất nông nghiệp. Theo hệ thống đo lường truyền thống từ xa xưa, một mẫu đất tương đương với 10 công (1 công tương đương 1 sào).

1 mẫu đất - Kiến Thức Tổng Hợp

1 mẫu bao nhiêu công?

Trong danh sách các đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp, “mẫu” được coi là đơn vị lớn nhất. Đáng chú ý, hiện tại vẫn chưa tồn tại một cách quy đổi chung và thống nhất được áp dụng trên toàn quốc. Thay vào đó, tại mỗi địa phương, có cách tính riêng biệt để đo diện tích đất theo đơn vị mẫu.

Mét vuông là gì?

Mét vuông (m²) là một đơn vị phổ biến để đo diện tích, thường được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và bất động sản. Nó tương đương với diện tích của một hình vuông có cạnh dài một mét. Đơn vị mét vuông thường được sử dụng để đo kích thước của các phòng, căn hộ và các không gian bất động sản khác, cả trong nhà và ngoài trời.

1 mẫu đất là bao nhiêu mét vuông tại các miền Bắc, Trung, Nam

Theo các hệ đo lường diện tích truyền thống, quy ước như sau: 1 mẫu đất tương đương với 10 sào hoặc 10 công đất (nghĩa là một mẫu đất bằng mười sào hoặc mười công đất).

Các đơn vị diện tích như công đất, mẫu và sào đều là những đơn vị truyền thống được sử dụng để đo lường diện tích tại một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền của Việt Nam, có những cách tính diện tích sử dụng các đơn vị sào và mẫu khác nhau. Vậy nên, để đo lường diện tích một cách đơn giản và chính xác, người ta thường thực hiện quy đổi các đơn vị mẫu và sào sang đơn vị mét vuông (m²). Cụ thể, quy tắc quy đổi như sau:

1 mẫu bằng bao nhiêu m2 - Kiến Thức Tổng Hợp

1 mẫu đất là bao nhiêu mét vuông

1 mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước người xưa, ở khu vực Bắc Bộ, một mẫu đất tương đương với 10 sào và mỗi sào có diện tích 360m². Từ đó, ta có thể áp dụng công thức tính như sau:

1 mẫu Bắc Bộ = 360m² x 10 = 3600m² (nghĩa là một mẫu đất Bắc Bộ tương đương với ba nghìn sáu trăm mét vuông).

Tại khu vực miền Bắc, hệ thống quy định về đơn vị diện tích được thực hiện như sau:

 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 sào = 360m²

Vì vậy, có thể kết luận rằng 1 mẫu đất Bắc Bộ sẽ tương đương với 3600m² (tức là ba nghìn sáu trăm mét vuông).

1 mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Ở khu vực Trung Bộ, người ta thường áp dụng quy ước rằng 1 mẫu đất tương đương với 10 sào và mỗi sào có diện tích 500m². Dựa trên quy định này, chúng ta có thể sử dụng công thức tính như sau:

1 mẫu Trung Bộ = 500m² x 10 = 5000m² (nghĩa là tại khu vực Trung Bộ, một mẫu đất đương nhiên sẽ bằng năm nghìn mét vuông).

Tại miền Trung, hệ thống quy định về đơn vị diện tích được áp dụng như sau:

 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 sào = 500m²

Do đó, có thể kết luận rằng 1 mẫu đất Trung Bộ cũng tương đương với 5000m² (tức là năm nghìn mét vuông).

1 mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước truyền thống của người dân Nam Bộ, một mẫu đất được xác định tương đương với 10 sào và mỗi sào có diện tích 1000m². Dựa trên quy định này, chúng ta có thể áp dụng công thức tính như sau:

1 mẫu Nam Bộ = 1000m² x 10 = 10.000m² (điều này có nghĩa là tại khu vực Nam Bộ, một mẫu đất tức thì sẽ bằng mười nghìn mét vuông).

Tại miền Nam, hệ thống quy định về đơn vị diện tích được thực hiện như sau:

 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 sào = 1000m²

Do đó, có thể rút ra rằng 1 mẫu đất Nam Bộ cũng tương đương với 10.000m² (tức là mười nghìn mét vuông).

1 mẫu bằng bao nhiêu ha tại Bắc, Trung, Nam

Chuyển đổi từ đơn vị diện tích mẫu sang hecta (ha) sẽ giúp đơn giản hóa và thống nhất hóa việc đo lường diện tích đất, đặc biệt là trong các hoạt động quản lý đất đai, nông nghiệp và bất động sản.

1 mẫu bằng bao nhiêu ha - Kiến Thức Tổng Hợp

1 hecta bằng bao nhiêu mẫu

Ha là gì?

Hecta (hecta) cũng là một trong những đơn vị đo diện tích phổ biến nhất được sử dụng hiện nay. Theo quy ước quốc tế, một hecta tương đương với mười nghìn mét vuông và bằng một héc tô mét vuông.

Ta có công thức: 1ha = 10.000 m² = 1hm².

Vậy 1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Phụ thuộc vào từng khu vực địa lý, có các cách tính quy đổi từ mẫu đất sang hecta khác nhau. Cụ thể như sau:

 • 1 mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu ha? Theo quy định của người dân Nam Bộ xưa, một sào tương đương với một nghìn mét vuông (1 sào = 1000m²). Do đó, có thể kết luận rằng một mẫu đất cũng tương đương với một hecta (1 mẫu = 1 ha).
 • 1 mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu ha? Ở khu vực Trung Bộ, người ta thường quy định rằng một sào tương đương với năm trăm mét vuông (1 sào = 500 m²). Vì vậy, một hecta tương đương với 5000m² và tương đương với 20.002 sào, hoặc 2.0002 mẫu Trung Bộ. Dựa trên các quy định này, chúng ta có thể suy ra rằng 1 mẫu Trung Bộ tương đương với 0.5 hecta.
 • 1 mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu ha? Theo quy định của người xưa, một sào ở Bắc Bộ tương đương với 360 m² (1 sào = 360 m²). Vì vậy, một hecta sẽ tương đương với 3600 m² và tương đương với 27.778 sào, hoặc 2.778 mẫu. Dựa trên các quy định này, chúng ta có thể suy ra rằng 1 mẫu ở Bắc Bộ tương đương với 0.36 hecta.

1 hecta bằng bao nhiêu mẫu?

Quy đổi từ ha sang mẫu ta có các công thức tính như sau:

1 ha bằng bao nhiêu mẫu đất Bắc Bộ?

 • 1 sào Bắc bộ = 360 m2
 • 1 mẫu = 10 sào = 3600 m2
 • 1 ha = 10000 m2

Như vậy, ta có 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ

1 ha bằng bao nhiêu mẫu đất Trung Bộ?

 • 1 sào Trung bộ = 500m2
 • 1 mẫu = 10 sào = 5000 m2
 • 1 ha = 10000m2.

Như vậy, ta có 1ha = 2 mẫu Trung bộ.

1 ha bằng bao nhiêu mẫu đất Nam bộ?

 • 1 sào Nam bộ = 1000m2
 • 1 mẫu đất = 1 công tầm nhỏ = 10 sào = 10000 m2
 • Mà 1ha = 10000m2.

Như vậy, ta có 1 ha = 1 mẫu đất Nam bộ

Ứng dụng thực tế của chuyển đổi 1 mẫu bằng bao nhiêu m2?

Chuyển đổi 1 mẫu đất thành mét vuông (m²) rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai, nông nghiệp, và bất động sản. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của việc chuyển đổi này:

1 mẫu đất bao nhiêu m2 - Kiến Thức Tổng Hợp

Ứng dụng thực tế của chuyển đổi 1 mẫu bằng bao nhiêu m2

 • Quản lý đất nông nghiệp: Trong nông nghiệp, việc chuyển đổi từ mẫu đất sang mét vuông giúp nông dân và quản lý nông nghiệp đo lường và quản lý diện tích đất, tính toán nhu cầu về hạt giống, phân bón, và sử dụng tài nguyên nông nghiệp một cách hiệu quả hơn.
 • Quản lý bất động sản: Trong lĩnh vực bất động sản, chuyển đổi đơn vị đo lường từ mẫu đất sang mét vuông giúp xác định giá trị và diện tích chính xác của một bất động sản. Điều này quan trọng trong quá trình mua bán, cho thuê, hoặc quản lý bất động sản.
 • Quy hoạch đô thị: Trong quy hoạch đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng, việc chuyển đổi giữa các đơn vị diện tích giúp quy hoạch và thiết kế các khu vực đô thị, công viên, khu dân cư một cách chính xác và hiệu quả hơn.
 • Báo cáo thống kê: Trong lĩnh vực thống kê và nghiên cứu, chuyển đổi giữa các đơn vị diện tích giúp thu thập dữ liệu và thực hiện phân tích thống kê chính xác về diện tích đất, sử dụng đất, và các chỉ tiêu liên quan.
 • Quản lý tài sản công cộng: Chính quyền và các tổ chức quản lý tài sản công cộng sử dụng chuyển đổi này để đo lường và theo dõi các khu vực công cộng như công viên, sân chơi, và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng.
 • Sản xuất nông sản: Trong sản xuất nông sản, việc biết diện tích chính xác của một khu vực giúp quản lý việc trồng trọt, thu hoạch và tính toán sản lượng nông sản.

Trên đây là công thức chuyển đổi 1 mẫu bằng bao nhiêu m2 chính xác nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, kiến thức này hữu ích cho bạn khi nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư về đất nông, lâm nghiệp.

Bài viết liên quan